NKUL, Mot til å meina og Nordiske Mediedager

Categories presentasjoner

Denne uken er jeg på farten før jeg begynner i den nye jobben i Carat Interactive mandag 10. mai. Program for de neste dagene: Trondheim, Stavanger og Bergen.

Sosiale medier i læring

Torsdag 5. mai er jeg med på NKUL10 – nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdannelse og læring. Dette er et tema jeg har vært opptatt av lenge. Siden jeg har hatt ansvar for avansert teknisk utstyr i NRK, har det vært vanskelig å bruke søkemotorer og vanlige nettsider for å finne informasjon (siden det har vært så nytt). Da har sosiale medier vist seg være helt uunnværlige for å finne de menneskene som kan ting jeg har behov for – og å komme i dialog med disse.

Jeg tror skolen har en stor utfordring med å på den ene siden fornye seg i forhold til hvordan man presenterer informasjon til en generasjon som er vant til et mye mer avansert formspråk enn sine foreldre. Og på den andre siden hvordan man skal lære de unge å bruke alle verktøyene til sin fordel, uten å miste konsentrasjonen og kaste bort tid.

Presentasjonen min heter «Delingskultur og sosiale medier» og jeg skal forsøke vise hvordan deling og samhandling i sosiale medier er til nytte både for elever, lærer, skolene og samfunnet generelt.

På konferansen kan du også høre kunnskapsminister Kristin Halvorsen og polfarer Liv Arnesen, foruten en rekke sesjoner og verksteder.

Firkantemne er både #nkul10 og #nkul. Du kan stille spørsmål i plenum med firkantemnet #nkulplenum.

I forbindelse med NKUL, tipset Nina Lysbakken meg om masterprosjektet sitt – «Visuell læring». Her er videoen hennes:

Nina Lysbakken foreslår en nettjeneste der eleven får pensum og oppgaver basert på egne læringspreferanser og interesser. Dette har jeg veldig sansen for! Alt annet på nettet personaliseres ut fra hver enkelt brukers smak, så hvorfor skal en så viktig ting som læring være annerledes? Jeg vet av egen erfaring at kunnskap om egen læring er helt essensielt for å trives.

Jeg er hva man kaller en visuell lærer, en som må se ting for å forstå dem. I begynnelsen av den videregående skolen var jeg ikke klar over dette, og falt fra veldig gode karakterer til veldig dårlige på kort tid fordi jeg ble frustrert over å ikke skjønne ting. Da jeg lærte nye visuelle måter å lære på, ble læring veldig gøy igjen.

Kanskje noe for NRK Skole å tenke på, der ligger læreplaner tilpasset til hvert årstrinn og fag, men ikke tilpasset hver elevs preferanser. Hadde vært spennende å finne ut hvordan man lage en slik tjeneste som Nina Lysbakken beskriver med basis i f. eks. NRK Skole og nettsider fra forlag og andre.

Har du flere tips, så kontakt med på Twitter (@osol), send en e-post ([email protected]) eller tekst/ring 97 11 12 13.

Mot til å meina

Fredag 6. mai er jeg i Stavanger for å være med på «Mot til å meina» – en konferanse som har følgende målsetning:

I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet gjennomfører kommunane Hjelmeland, Sauda og Time kommune eit pilotprosjekt retta mot personar under 26 år. Målet er å snu trenden og auka det politiske engasjementet blant unge.

Prosjektet som går over tre år har som målsetjing å få fleire til å ta del i politisk arbeid, i politiske parti og politiske interesseorganisasjonar fram mot 2011. Hovudmålet er å auka talet på unge listekandidatar til kommune- og fylkestingsval, og at fleire får plass i kommunestyra. Prosjektet arbeider også for at det totalt blir større oppslutning i vallokalet frå denne gruppa ved neste kommuneval.

Ingen liten ambisjon!

mottilaameina

Min presentasjon heter «Nye formidlingsmåtar i media» – og vil handle om at nye medier som mobil og sosiale medier gir helt nye kanaler for formidling, engasjement og dialog. Barn og unge av i dag forventer mer dialog enn generasjonen før seg; de forhandler med sine foreldre, lærere og andre «autoriteter». De vet at konstruktiv dialog fører til endring, og at de kan tillate seg å stille spørsmål ved sannhetene.

Denne holdningen tar de med seg når de skal kommunisere med politikere, organisasjoner og firmaer. De forventer dialog, også med de største. Ved å møte unge mennesker på de arenaene de ferdes, og høre på dem, vil politikere kunne få både ny kunnskap, engasjement og interesserte dialogpartnere.

Firkantemne er #mtm10

Nordiske mediedager

nordiskemediedager

Fredag 6. mai avsluttes i Bergen hvor jeg deltar i og modererer sesjonen «Apps – redning eller hodepine» på Nordiske Mediedager. Programmet sier følgende:

«Apps» er et av de nyeste nyordene norske medieledere må forholde seg til. Nå skal «alle» satse på applikasjoner til iphone og andre smarte telefoner. Men har norske mediehus det som trengs for å kunne tjene penger på apps? Øyvind Solstad, tidligere redaktør i NRKbeta, diskuterer trender, økonomi og teknologi med Gunnar Sellæg fra Aspiro og Morten Jacobsen fra VG Multimedia. Panelet viser selvsagt sine apps-favoritter.

Jeg tror ikke det finnes noen enkle veier til suksess. Apps kan ikke redde et mediehus som ikke har gjort resten av jobben.

Men om man gjør de riktige tingene, er det å ha en fast knapp på skjermen til de mobile brukerne svært viktig. Etterhvert som nettet blir mer og mer mobilt – nettet får føtter – vil det å lage mobiltilpassede nettsider og apps bli den viktigste kontakten med brukere og kunder.

Firkantemne for Nordiske Mediedager er såvidt jeg vet #nmd10.

Facebook Comments
Kommunikasjonsrådgiver sosiale medier i Vy. Tidligere ansvarlig sosiale medier i Hurtigruten og i VG. Tidligere redaktør i NRKbeta.no. Bor i Oslo ved skogen, med familie, katt og Mac.