Moms på digitale varer

Categories meninger

(Denne artikkelen lå opprinnelig på oyvindsolstad.com men er flyttet hit til mine norske nettsider. Dermed mister den 41 likes på Facebook og 25 kommentarer som den hadde, men det får jeg bare leve med. Kommentarene ligger som en pdf nederst i artikkelen om du vil se dem. Det er selvsagt tillatt å komme med ytterligere kommentarer og henvise til andre sine selv om de ikke ligger her på vanlig vis!)

—-

I dag ble statsbudsjettet lagt fram og et av forslagene er at det skal innføres moms på digitale tjenester som nordmenn kjøper i utlandet. Her er hvordan regjeringen selv beskriver ordningen:

Framveksten av ny teknologi og økende handel over landegrensene gjør at stadig flere tjenester som for eksempel bøker, musikk, filmer og programvare, selges over internett til norske privatpersoner. Andelen av forbruket som går til elektroniske tjenester må ventes å øke i årene framover. Siden dagens merverdiavgiftsregler innebærer at det må betales merverdiavgift ved kjøp av slike tjenester fra norske leverandører, mens tilsvarende tjenester kan kjøpes uten merverdiavgift fra utlandet, oppstår det en betydelig konkurransevridning i disfavør av leverandører som er etablert i Norge. Derfor foreslår Regjeringen at det skal betales merverdiavgift med ordinær merverdiavgiftssats på 25 prosent uavhengig av om tilbyderen er etablert utenfor eller innenfor det norske merverdiavgiftsområdet.

For å ta konklusjonen med en gang: Dette er direkte miljøfiendtlig.

Det umiddelbare resultatet av dette er nemlig at jeg kan gå på f. eks. play.com og kjøpe siste albumet til Lostboy for ca. 10 pund, altså rundt 100 kroner. Denne kommer da under momsgrensen på kr. 200 som gjelder for fysiske varer sendt til Norge, og får dermed ikke moms.

Siden play.com (og mange med dem) selger fysiske produkter, har de ofte kampanjer med gratis frakt. Dermed ender jeg opp på rundt 100 kroner. Plastskiven lastes ut fra play.com sitt lager, puttes på en lastebil, sendes med fly over havet, puttes på en ny lastebil, sorteres på Posten, ny lastebil, og ender noen dager senere opp i postkassen min.

Om jeg derimot kjøper det samme albumet digitalt, så får jeg moms. For regjeringen har bekreftet at 200-kronersgrensen IKKE gjelder for digitale tjenester. Så da må jeg betale moms på om jeg kjøper albumet som en fil som overføres via nett til mobilen min.

Plastskive som sendes i lastebiler: Ikke moms.
Fil som sendes via nett: Moms.

Hva er logikken bak dette?

Moms på utenlandskjøp vs moms på digitale varer

Vi diskuterer her kanskje flere ting: 1) skal være moms på varer kjøpt utenlands og 2) skal det være moms på digitale varer kjøpt i utlandet.

Vi har et prinsipp om at vi skal betale moms på varer vi kjøper i utlandet. Reglene er ganske rare i utgangspunktet, fordi jeg fint kan kjøre bil til Sverige eller ta fly til New York, kjøpe varer for mange tusen og ta de med hjem uten å betale moms. Helt lovlig. Men om jeg bestiller på nett, må jeg betale moms for varer som koster mer enn 200 kroner.

Når det gjelder 1 – skal det være moms på varer kjøpt utenlands – så kan vi ikke forvente at tjenester over hele verden skal forholde seg til norske regler. Vi kan ende opp med en situasjon der utenlandske aktører rett og slett ikke vil selge produktene sine til Norge fordi de da må registrere seg i et norsk momsregister. Det koster tid og penger. Har de lavt salg til Norge lar de kanskje heller være.

Jeg tror ikke dette vil fungere praksis. Det som kommer til å skje er at mange tjenester gir blaffen – skal de da sperres for salg til Norge? Eller at folk lager seg falske utenlandske kontoer som de bruker ved kjøp av digitale tjenester.

Dine Penger lister opp alle tjenestene den nye loven vil gjelde:

– Bildetjenester som Flickr, Picasa og Smugmug (når du betaler for lagring ol).
– Backuptjenester som Dropbox, Jungledisk og Mozy.
– Kjøp av e-bøker, for eksempel fra Amazon.com.
– Abonnement på Playboy.com og lignende.
– Kjøp av programvare over internett.
– Abonnement på spilltjenester som World of Warcraft og lignende.

Hvilke norske tjenester er det regjeringen vil beskytte ved å innføre loven? Finnes det et gryende norsk marked for backuptjenester? Norskprodusert nettporno? Er det avgjørende for kjøp av software på nett hvorvidt det er moms eller ikke? Finnes det et marked for norske rollespill på nett? Jeg mener regjeringen skjuler seg bak vikarierende argumenter, og at dette bare er en måte å få inn mer penger til statskassen. Det er ikke noe i veien med i seg selv, men hvorfor gjøre det så byråkratisk?

(Og det er jo en herlig dobbeltmoral at Statens pensjonsfond (oljefondet) skal få etiske retningslinjer for investering i selskaper som blant annet driver med porno, mens det er helt i orden at man tar 25% moms fra nordmenn som måtte finne på å legge igjen kredittkortet sitt hos Playboy og andre som streamer sex til de norske hjem…)

Til og med bransjen selv er skeptisk. IKT Norge – som representerer mange av de bedriftene som eventuelt skulle lage disse fine norske tjenestene – er kritiske i en pressemelding i dag:

Forslaget om innføring av moms på utenlandsk elektronisk innhold er et urealistisk forsøk på å sidestille vilkårene for kjøp av norsk og utenlandsk e-innhold. Skattelegging av innhold levert over nettet gjør det 25% dyrere å velge det miljøvennlige, elektroniske alternativet enn det samme innholdet trykket på papir.

– Det er et paradoks at det står i statsbudsjettet at avgiftsendringer brukes aktivt for å fremme miljøvennlige valg, når vi her gjør det stikk motsatte, sier IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff.

Ordningen som er innført i EU har dessuten vist seg å ha store svakheter, da det i praksis er umulig å sikre at alle som selger elektronisk innhold online registrerer seg i et norsk merverdiavgiftsregister.

Når det gjelder punkt 2 – skal det være moms på digitale varer – er jeg bastant i min sak: Det kan ikke være slik at det er andre regler for fysiske varer enn for digitale varer! Det er upraktisk, miljøfiendtlig og byråkratisk.

Enten må det være moms og toll og avgifter på både digitale og fysiske produkter, eller på ingen av dem.

Om det skal være høyere moms/avgifter på et av produktene, må det være på det gammeldagse, trege og forurensende produktet – ikke det nye og raske som leveres over nett.

Det kan ikke være slik at jeg må betale moms for en bok jeg kjøper digitalt på Amazon mens det ikke er moms om jeg bestiller samme bok på papir på nett. Det kan likeledes ikke være slik at norske forlag blir pålagt å ha moms på digitale bøker mens de kan selge papirbøker uten moms. Hva slags kulturpolitikk er dette?

Hva taler for?

Selvsagt har en sak flere sider. Jeg skjønner for eksempel godt at digitale tjenester ikke er helt uten miljøbelastning: Servere og linjer bruker strøm, og produksjon av telefoner og padder bruker metaller og energi. Så det er ikke helt rosenrødt med skjerm foran papir eller plast. Men på sikt vil miljøgevinsten ved at vi sender bits og bytes til hverandre være stor, og man skal i hvertfall ikke lage et system der det gammeldagse systemet som forurenser mest er billigst.

Jeg forstår også at det er utrettferdig at firmaer som selger enkelte digitale tjenester fra Norge, opplever at konkurrenter i utlandet kan selge til lavere pris. Jeg tror bare ikke det å lage et enormt byråkrati er måten å løse det på. Hvis regjeringen vil at norske firmaer skal konkurrere på et knalltøft marked innen digitale tjenester, så gi norske bedrifter som satser i de baner vilkår som gjør at de lettere kan etablere seg, få støtte til utvikling og oppstart, bedre nettilgang i distriktene osv. Ikke gjør det ved å legge et lag med byråkrati på konkurrentene.

Dra og hent selv – på plast eller papir

Vi får altså en situasjon der jeg kan dra til London, kjøpe 20 CD-plater og reise hjem med dem, uten å betale moms. Kjøper jeg for mindre enn 200 kroner, slipper jeg også moms om jeg bestiller på nett. Jeg kan være lur og dele opp kjøpet i en og en CD – og dermed omgå momsreglene. Men kjøper jeg en enkelt låt til 9 kroner så må jeg betale moms. Den minst miljøvennlige metoden er den med null moms, den mest miljøvennlige og fremtidsrettede har moms på alt. Forbløffende idiotisk.

—-

(Denne artikkelen lå opprinnelig på oyvindsolstad.com men er flyttet hit til mine norske nettsider. Dermed mister den 41 likes på Facebook og 25 kommentarer som den hadde, men det får jeg bare leve med. Kommentarene ligger som en pdf under om du vil se dem. Det er selvsagt tillatt å komme med ytterligere kommentarer og henvise til andre sine selv om de ikke ligger her på vanlig vis!)

Kommentarer-digital-moms

Facebook Comments
Kommunikasjonsrådgiver sosiale medier i Vy. Tidligere ansvarlig sosiale medier i Hurtigruten og i VG. Tidligere redaktør i NRKbeta.no. Bor i Oslo ved skogen, med familie, katt og Mac.